شناسه خبر : 16457

کلیه دانشجویان دانشگاه‌های کشور برمبنای حداقل حقوق (دو میلیون و ششصدو پنجاه و شش هزار تومان) و انتخاب نرخ دوازده درصد، تنها با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان، می‌توانند تحت پوشش حمایت‌های تامین‌اجتماعی قرار گیرند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، دانشجویان درحال تحصیل که فاقد بیمه هستند، همچنین دانشجویانی که تحت تکفل والدین خود بوده و از خدمات درمانی تامین‌اجتماعی به واسطه والدین خود بهره‌مند هستند و یا حتی مستمری‌بگیر سازمان هستند، می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر از طریق مراجعه به شعب یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir با ارائه درخواست و پس از احراز شرایط مقرر، نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند. 

 در صورتی‌که دانشجویان، متقاضی دریافت خدمات درمانی نیز باشند، سرانه درمان به مبلغ حق بیمه ماهانه آنان اضافه می‌شود که در سال جاری، رقم آن ۷۱ هزار و۶۰۰ تومان است.

حداقل سن درخواست بیمه دانشجویان ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال تمام است. در صورت داشتن مازاد سنی، معادل مازاد سن نسبت به پنجاه سال، سابقه بیمه قبلی مورد نیاز است.

بیمه+دانشجویی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای