شناسه خبر : 15985

اختصاصی چابک آنلاین؛

"حمیدرضا امیر حسنخانی" عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت بیمه آرمان در گفت و گو با چابک آنلاین: تخصص در بیمه محدود بوده و مراکز دانشگاهی اندکی این مدرک را ارائه می‌دهند./شرکت‌های بیمه‌ای اشخاصی را که مدارک تحصیلی آنها مرتبط با آیین نامه ۹۰ است استخدام می کنند و با برگزاری دوره های تخصصی سعی می‌کنند که پرسنل خود را به حدی برسانند که بتوانند از آنها در سازمان خود استفاده کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای