شناسه خبر : 15981

اختصاصی چابک آنلاین؛

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی شرکت بیمه ما برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ روز شنبه ۸ خرداد ماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بر اساس این گزارش،سود خالص هرسهم شرکت بیمه ما ۱,۲۸۴ ریال وسود نقدی بابت هرسهم شرکت بیمه ما هم ۶۵۰ ریال اعلام  شد.

منوچهر کبیری، حجت بهاری فر، بیژن صادق، احمد توکل مقدم و محمد جعفریان باباکندی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ما را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای