شناسه خبر : 15976

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۲ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۸۲ درصداختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۲۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۳.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه حافظ و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۹شرکت قرمزپوش و ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای