شناسه خبر : 15934

اختصاصی چابک آنلاین؛

"وحید وثوق"،معاون مالی وسرمایه گذاری شرکت بیمه ما در گفت و با چابک آنلاین: سود آوری از اهداف اولیه شرکت‌های بیمه‌ای نیست، درکنار موضوع ارائه خدمات خود، سودآوری را هم در نظر می گیرندولی با توجه به اینکه بازار سرمایه در اواخر سال ۹۸ و سال ۹۹ بازار خوبی بود و سودآوری خوبی برای شرکت‌های بیمه‌ای داشت، اگر استراتژی سرمایه گذاری شرکت‌ها درست باشد برای سال‌های بعد هم قابل تکرار است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای