شناسه خبر : 15926

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۸۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۱ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۳۳ درصداختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۷۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۰۵ درصد اختصاص یافت.

شرکت های بیمه آرمان و حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه کارآفرین، معلم، سرمد و تجارت نو در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۲ شرکت قرمزپوش و ۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای