شناسه خبر : 15911

اختصاصی چابک آنلاین؛

"سید محمد کریمی" دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک آنلاین: صنعت بیمه آمده است تا برای دولتی وغیر دولتی ریسک‌ها را پوشش دهد منطق بیمه در همه جای دنیا دولتی و غیر دولتی ندارد و اتفاق هم برای دولت و غیردولت فرقی ندارد/ هیچ ریسکی درکشور نیست که تحت پوشش قرار نگیرد مگر صاحب ریسک نخواهد که هیچ اجباری نیست.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای