شناسه خبر : 15879

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۱.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه دی و سرمد بود که ۰.۰۲ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۱۶ درصداختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۱۵ درصد رسید.

شرکت های بیمه حافظ، تعاون، تجارت نو،کارآفرین و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه معلم و کوثر در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و ۲ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای