شناسه خبر : 15848

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته که عملکرد ما در زمینه درمان ناباروری، ضعیف و سطح پوشش بیمه در این زمینه ناکافی بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، سید مرتضی خاتمی افزود:البته  طرحی در مجلس برای جمعیت تدوین شده  که در آن تقویت بیمه دیده شده است.

به گفته وی، همه افراد جامعه حتی روستاییان باید برای درمان ناباروری از خدمات بیمه پایه استفاده کنند، زیرا بیمه تکمیلی برای همه اقشار جامعه قابل تعریف نیست.

وی،با بیان اینکه کاهش شدید رشد جمعیت در سال‌های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی بوده است، افزود: اکنون بحث درباره چگونگی افزایش رشد جمعیت است، زیرا پیر شدن جمعیت تهدید محسوب می‌شود. 

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی،درعین حال گفت: مادری که فرزند بیشتری دارد در بسیاری از کشور‌ها افتخار محسوب می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای