شناسه خبر : 15823

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۳.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۰۱ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۱۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۷۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

شرکت های بیمه  سرمد،کارآفرین،حافظ و معلم امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه تعاون در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای