شناسه خبر : 15819

برابر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی چند شرط برای بازنشستگی وجود دارد.

به گزارش چابک آنلاین، شرایط درخواست بازنشستگی به این شرح است: 

 تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون: دارا بودن ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار

 تبصره ۳: داشتن ۳۵ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان

تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون: داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی با ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی

 داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون و تبصره‌های آن - ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ سال و ۵۵ سال. 

 تبصره ۱ ماده ۷۶: داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای مردان و زنان ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای