شناسه خبر : 15813

اختصاصی چابک آنلاین؛

"سید محمد کریمی" دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک آنلاین: به دلیل اینکه انجام معاینه فنی و خرید بیمه نامه شخص ثالث اجباری است در نتیجه به دنبال این هستیم که مراکز معاینه فنی را مجاب کنیم که درحین صدور برگه معاینه فنی بیمه نامه شخص ثالث را مطالبه کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای