شناسه خبر : 15812

اختصاصی چابک آنلاین؛

مهدی مقدم"، سرپرست مدیریت ریسک و شورای فنی شرکت بیمه میهن، در گفت و گو با چابک آنلاین، در خصوص پوشش ریسک‌های دیجیتالی در بخش نرم افزار، گفت: اساس کار بیمه‌گری برآمار استوار است و در خیلی از زمینه‌ها وقتی یک شرکتی می‌خواهد محصول جدیدی را طراحی و معرفی کند، آمار قابل استناد و متقن در خصوص آن وجود ندارد، در بخش ریسک‌های دیجیتالی هم همین است .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای