شناسه خبر : 15747

اختصاصی چابک آنلاین؛

"حمیدرضا امیر حسنخانی" عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت بیمه آرمان در گفت و گو با چابک آنلاین: تازمانیکه بیمه مرکزی این نظر را داشته باشد که تاسیس شرکت‌های جدید باعث رقابت و بهبود خدمات می‌شوند من هم کاملا موافق تاسیس شرکت‌های جدید هستم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای