شناسه خبر : 15741

بخشنامه انجام فرایند بازرسی از کارگاه‌ها توسط کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی توسط مدیرعامل این سازمان به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، بر اساس این بخشنامه و به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تقویت فرآیند بازرسی از کارگاه‌ها و امکان دستیابی به اطلاعات جامع و کامل بیمه شدگان شاغل، از تاریخ ۲۲ اردیبهشت سالجاری با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه و ملحوظ نظر قراردادن موارد زیر بازرسی از کارگاه‌ها از طریق کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی قابل اجرا خواهد بود: 

الف ) بازرسی از کارگاه‌های شناسایی شده جدید فاقد کد کارگاهی و دارای کارگر: 

کارگزاری‌های تابعه پس از انجام فرآیند پلاک برداری و شناسایی کارگاه‌های جدید فاقد کد کارگاهی دارای کارگر پس از اخذ مدارک کامل شناخت کارفرمایی مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان، می‌بایست نسبت به درج فعالیت عمده و عملی کارگاه، نام کارفرما، نوع صنف و مشخصات افراد شاغل کارگاه و درج هویتی کامل مطابق مدارک شناسایی بیمه شده (شناسنامه یا کارت ملی) با نهایت دقت نظر و همراه با دریافت مستندات مربوطه در سامانه بازرسی الکترونیک اقدام و مراتب را پس از تائید مسئول کارگزاری به شعبه ذیربط ارسال کنند. 

مسئول بازرسی شعبه تامین اجتماعی به منظور اعمال نظارت وکنترل موثر بر صحت گزارش‌های بازرسی انجام شده می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت گزارش بازرسی از کارگاه‌های شناسایی شده فاقد کد کارگاهی، نسبت به بررسی گزارش‌های واصله اقدام کند و مراتب تایید و یاعدم تایید گزارش مربوطه را باذکر علت در سیستم بازرسی الکترونیک مشخص کند و کارگزاری مکلف است ظرف مدت سه روز اداری نسبت به بررسی و رفع نقایص اعلامی از سوی شعبه اقدام کند. 

ب ) بازرسی دوره‌ای از سایر کارگاه‌های دارای پرونده مطالباتی: 

واحد بازرسی شعبه تامین اجتماعی می‌تواند بمنظور استفاده بهینه از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی و افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت گزارشات بازرسی، انجام بازرسی از کارگاه‌هایی که دارای پرونده مطالباتی نزد شعبه هستند را از طریق سامانه بازرسی الکترونیک به کارگزاری‌ها اختصاص دهد. 

در این بخشنامه تاکید شده است، انجام بازرسی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، کارگاه‌های خانوادگی، پیمانکاری‌ها، کارگاه‌های دولتی، کارگاه‌های مشمول کمک دولت وکارگاه‌های مستقر در اماکن مسکونی توسط کارگزاری‌ها مجاز نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای