شناسه خبر : 15685

اختصاصی چابک آنلاین؛

عباس رجبی، رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی بیمه دانا در گفت و گو با چابک آنلاین: پیشنهاد اول در جلسه سندیکای بیمه گران برای اصلاح آیین نامه کارمزد، حذف شرایط پلکانی بود که مابه ازای حق بیمه‌ای که دریافت می شود، نماینده هم کارمزد قابل قبولی دریافت کند که گفته شد نمی‌توان آن را براساس ظرفیت موجود صنعت بیمه حذف کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای