شناسه خبر : 15669

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه زندگی خاورمیانه و کوثر بود که ۰.۰۱ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۰۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۹۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۰۸ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه سرمد،معلم، تجارت نو، کارآفرین، پاسارگاد و ملت در روز جاری برابر بود.

شرکت های بیمه حافظ، آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای