شناسه خبر : 15667

اختصاصی چابک آنلاین؛

”اسماعیل دلفراز”،مدیرعامل شرکت بیمه ملت، معتقداست که آیین نامه ۹۷ سرمایه گذاری از جمیع جهات خوب بوده و مساله مدیریت ریسک در آن لحاظ شده است اما اگر نیاز به تغییرات جزئی داشته باشد نقطه نظرات در کمسیون سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران جمع آوری خواهد شد و به نهاد ناظر در راستای بهتر شدن آیین نامه منتقل خواهد شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای