شناسه خبر : 15614

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۲.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه حافظ و سرمد بود که ۰.۰۲ ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۲.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه تجارت نو، دانا، کوثر،کارآفرین، معلم و زندگی خاورمیانه در روز جاری برابر بود.

شرکت های بیمه تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای