شناسه خبر : 15552

وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای تسهیل عملیات بیمه گری دست به اقداماتی همچون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و الکترونیک کردن فرآیند ارائه محصولات بیمه زده است.

به گزارش چابک آنلاین، با تاسیس صندوق بیمه حوادث همگانی خسارات وارده به منازل مسکونی ناشی از حوادث طبیعی تا حد مشخص از سوی این صندوق جبران می شود و ضمن پرداخت تسریع خسارات به مردم از بروز مشکلاتی مانند کمبود منابع بودجه ای دولت نیز جلوگیری می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای