شناسه خبر : 15465

حاصل فعالیت بیمه آسیا در سال ۱۳۹۹، تحقق۱۱۳ درصدی برنامه تکلیفی و ثبت تراز مثبت ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۴۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی  بیمه آسیا، این شرکت در سال 1399، بیش از 8 هزار و 452 میلیارد تومان حق بیمه تولید نمود که نسبت به سال 1398 بیش از 41 درصد افزایش داشته است و 4 هزار و 612 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن 38 رشد داشته است . به عبارت دیگر، یک هزار و 172 میلیارد تومان تراز این شرکت نسبت به سال 98 افزایش یافته است.
بنابر این گزارش، بیمه آسیا با کاهش سهم دو رشته پر ریسک بیمه شخص ثالث و بیمه درمان و با افزایش سهم رشته های کم ریسک در پرتفوی خود و همچنین مدیریت و کنترل ریسک بیمه نامه ها، نسبت خسارت خود را با یک درصد کاهش، از 55.53 درصد در سال 98 به 54.57 درصد در سال 99 کاهش داد.
در این گزارش با اشاره به بهبود ترکیب پرتفوی این شرکت، آمده است: از کل پرتفوی شرکت در سال1399، رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده 42.6 درصد و رشته بیمه درمان نیز 15.8 درصد از کل پرتفوی را به خود اختصاص دادند که در هر دو رشته، 2درصد کاهش  نسبت به سال 1398 را می بینیم.
این گزارش تصریح می کند، با اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه در بیمه بدنه خودرو، سهم رشته بیمه بدنه خودرو از 13.9 درصد در سال 98، به 16.3 درصد در سال 99 افزایش پیدا کرد و سهم آن با سهم رشته بیمه درمان، برابر شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای