شناسه خبر : 15434

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۰.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه آرمان و دی بود که ۰.۰۱ بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۳.۵۲ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه معلم،ملت، داناو آسیا در روز جاری برابر

 بود.

شرکت بیمه حافظ امروز را بدون هیج معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و ۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای