شناسه خبر : 15428

اختصاصی چابک آنلاین؛

"رضا کاظمی تکلیمی"،مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در گفت و گو با چابک آنلاین: تفاهم اولیه درجلسه ۲۹ اسفند با سازمان برنامه و بودجه این شد که ۱۰ میلیارد از ۵۰ میلیارد تومان را بابت سرمایه اولیه به صندوق پرداخت کنند که آنهم در دقیقه ۹۰ از تخصیص حذف شد، البته ۵۰ میلیارد تومان برای دولت خیلی پولی نیست که نتواند پرداخت کند و این تنها سرمایه اولیه است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای