شناسه خبر : 15398

جلداول کتاب" مدیریت مالی کاربردی برای شرکت‌های بیمه" با همت و تلاش" دکتر رضا جعفری" و "دکتربهنام شهریار" تالیف شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، جلد اول  این کتاب، دارای عناوینی چون، مقدمه ای برمدیریت مالی شرکت های بیمه، تحلیل صورت های مالی شرکت های بیمه، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت های بیمه، مدیریت سود درشرکت های بیمه،تحلیل هزینه ذخایر خسارت،تکنیک های پیش بینی صورت های مالی شرکت های بیمه در نرم افزار اکسل، پیش بینی صورت های مالی شرکت های بیمه و کفایت سرمایه و توانگری مالی در شرکت های بیمه  است.

نویسندگان درکتاب"مدیریت مالی کاربردی برای شرکت های بیمه" ضمن معرفی جنبه ها و تکنیک های مهم مدیریت مالی برای بیمه گران،کاربرد نرم افزار اکسل را در زمینه مدلسازی و تحلیل مسائل بیمه شرح داده اند.

photo_2021-04-19_18-51-40

ارسال نظر

خدمات بیمه ای