شناسه خبر : 15324

بیمه آسیا به پشتوانه توانمندی فنی و مالی خود و به منظور آسایش خاطر بیمه گذاران، در سال ۱۴۰۰ پوشش مالی بیمه نامه شخص ثالث را تا ۳۲۰ میلیون تومان و پوشش حوادث راننده را نیز تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، تعهد مالی بیمه نامه های شخص ثالث بیمه آسیا تا مبلغ 320 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و از این پس، دارندگان خودرو می توانند به هنگام خرید این بیمه نامه، به اختیار خود تا سقف مذکور، پوشش مالی خریداری کند.  لازم به توضیح است، افزایش تعهد مالی برای بیمه نامه های شخص ثالث که قبلا خریداری شده و دارای اعتبار هستند نیز قابل اعمال است و متناسب با مبلغ تعهد انتخابی و بر اساس مدت باقیمانده از بیمه نامه ، حق بیمه مربوطه محاسبه و تعیین می شود .
 
این گزارش می افزاید، در بیمه نامه های شخص ثالث بیمه آسیا، همچنین امکان افزایش تعهد حوادث راننده تا سقف مبلغ 480 میلیون تومان نیز فراهم شده است و بیمه گذاران درصورت تمایل، می توانند با مراجعه به واحد صادرکننده بیمه نامه خود ،  طی الحاقیه ای ، تعهد حوادث راننده بیمه نامه خود را نیز تا مبلغ فوق، افزایش دهند.
 
گفتنی است بیمه مرکزی برای بیمه نامه های شخص ثالث صادره در سال 1400 با توجه به افزایش مبلغ ریالی دیه، تعهد بدنی را تا 640 میلیون تومان، تعهد مالی را 16 میلیون تومان و تعهد حوادث راننده را تا 480 میلیون تومان به عنوان حداقل تعهدات بیمه نامه شخص ثالث،  تعیین کرده  است.
 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای