شناسه خبر : 15307

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه، سامان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۸ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه ملت، سرمد و دانا در روز جاری برابر بود.

شرکت های بیمه آرمان و حافظ امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و ۱ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای