شناسه خبر : 15292

بیمه آسیا با ثبت تراز عملیاتی مثبت سه هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در حالی سال ۹۹ را پشت سر گذشت که عملکرد مطلوب آن در عملیات بیمه گری باعث شد، یک هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان تراز این شرکت نسبت سال ۹۸ افزایش یابد که حاکی از رشد چشمگیر ۴۴ درصدی است.

به گزارش چابک آنلاین، این شرکت بزرگ بورسی در طول 12 ماه سال گذشته 8 هزار و 452 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و 4 هزار و 612 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل کار این شرکت بورسی در سال گذشته ثبت تراز مثبت 3 هزار و 840 میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال 98 بیش  از 44 درصد افزایش داشته است.
بیمه آسیا در اسفندماه سال گذشته 984 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و 701 میلیارد تومان از زیان بیمه شدگان این شرکت جبران کرد تا پرونده عملیات بیمه گری بزرگترین بیمه خصوصی کشور با تراز عملیاتی مثبت 3 هزار و 840 میلیارد تومان نسبت خسارت 54.57 درصدی در سال 99 بسته شود.
براساس این گزارش این شرکت بیمه ای در طول 12 ماه سال گذشته 8 هزار و 452 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که نسبت به سال قبل از آن بیش از 41 درصد افزایش داشته است و 4 هزار و 612 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن 38 رشد داشته است، حاصل کار این شرکت بورسی در سال گذشته ثبت تراز عملیاتی  مثبت 3 هزار و 840 میلیارد تومان بود .
بیمه آسیا در 12 ماه سال 98 تراز عملیاتی مثبت 2 هزار و 668 میلیارد تومان را ثبت کرده بود که حاصل تولید 6 هزار میلیارد تومان حق بیمه و پرداخت 3 هزار و 332 میلیارد تومان خسارت بود .
این شرکت بیمه با کاهش سهم دو رشته پر ریسک ثالث و درمان و با افزایش سهم رشته های کم ریسک در پرتفوی خود و همچنین مدیریت و کنترل ریسک بیمه نامه با افزایش 44 درصدی تراز عملیاتی در سال 99 نسبت به سال 98 روبرو شد و نسبت خسارت این شرکت هم از 55.53 درصد در سال 98 به 54.57 درصد در سال 99 کاهش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای