شناسه خبر : 15280

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۱ درصد ریخت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۸۴ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۴۱ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه ملت، دانا و تعاون در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمزپوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای