شناسه خبر : 15256

اختصاصی چابک آنلاین؛

وحید وثوق"،معاون مالی وسرمایه گذاری شرکت بیمه ما در گفت و گو با چابک آنلاین: قسمتی از محاسبه آیین نامه توانگری به ریسک بازار سرمایه برمی گردد و ریسک بازار به شدت بر روی میزان توانگری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای