شناسه خبر : 15187

اختصاصی چابک آنلاین؛

مهدی نوروزی، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه: رسانه‌ها را رصد می کنم، چابک‌آنلاین با رویکرد حمایتی و بدور از حواشی به اصل پرداخته و کار را دنبال می‌کند که این مزیت بزرگی برای رسانه است./ کارحرفه‌ای رسانه در بلند مدت منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای