شناسه خبر : 15175

اختصاصی چابک آنلاین؛

حمیدرضا شماخی، مدیرسرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت بیمه نوین، در گفتگو با چابک‌آنلاین اظهار کرد: تاقبل از سال ۹۹ شرکت های بیمه ،سرمایه گذاری در بورس را جدی نمی گرفتند و خیلی از آنها تشکیلات اولیه سرمایه گذاری یعنی مدیریت مسقل سرمایه گذاری و کمیته سرمایه گذاری را نداشتند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای