شناسه خبر : 15167

اختصاصی چابک آنلاین؛

آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین: رسانه چابک‌آنلاین حرفه‌ای عمل و اخبار صنعت بیمه را به خوبی منتشر کرده که با توجه به عمر کوتاهی که از چابک آنلاین می گذرد به نظر می رسد تجربه ۳۰ ساله پشت آن بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای