شناسه خبر : 15110

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه کشور در ۱۱ ماهه نخست سالجاری به حدود ۶۰/۹ میلیون فقره رسیده و با کاهش ۵/۶ درصدی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل روبرو بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس گزارش‌ها کاهش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه در 11ماهه نخست سالجاری بیشتر متاثر از کاهش بیمه‌نامه‌های صادره رشته‌ بیمه‌های حوادث، باربری، درمان، مهندسی و پول بوده است.

حق بیمه تولیدی صنعت بیمه هم در 11ماهه نخست سالجاری به رقمی در حدود 72/5هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی 36/9 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

از سوی دیگر خسارت پرداختی صنعت بیمه هم با 24/8درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به به 37/1 هزار میلیارد تومان در 11ماهه نخست امسال رسیده است.

طبق آمارهای خوداظهاری شرکت‌های بیمه‌ای تعداد موارد خسارت پرداختی صنعت بیمه هم تا پایان بهمن ماه سالجاری 31/8 میلیون فقره بوده که 43/8درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

براین اساس 68/2 درصداز حق بیمه تولیدی و 68/4درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه در 11 ماهه اول امسال در اختیار بخش غیر دولتی بوده است.

32/9 درصد از کل پرتفوی 11ماهه نخست سالجاری صنعت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 19/8درصد درمان و 15/5درصد هم در رشته بیمه زندگی بوده است.

photo_2021-03-14_18-16-58

ارسال نظر

خدمات بیمه ای