شناسه خبر : 15096

اختصاصی چابک آنلاین؛

حمیدرضا امیرحسنخانی"، معاون اجرایی شرکت بیمه آرمان در گفت و گو چابک آنلاین: در شرکت‌های بیمه‌ای یکسری خدمات تعریف شده و ۹۰ درصد شرکت‌ها مایل به استفاده از همان خدمات بوده و دنبال خدمات جدید نیستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای