شناسه خبر : 15016

سیدیوسف موسوی نسب سراسکانرود به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جایگزین امیرحسین فارسی شد و به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه پیوست

به گزارش چابک‌آنلاین، امیرحسین فارسی که از سال 95 به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه حضور داشت مدیرکل سرمایه گذاری بیمه مرکزی است.

19.95 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی است.

از محمد هاشم زاده، حسین سلیمی، کیارش مهرانی و امیرحسین ارضاء به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای