شناسه خبر : 14666

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۴۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۰۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۳۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۴۸ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای