شناسه خبر : 14408

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که  ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۳ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۱ شرکت قرمز پوش و ۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای