شناسه خبر : 14326

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که بیشترین متقاضیان بیمه بیکاری کرونا را مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله تشکیل می دهد که ۷۸ درصد آنها دارای قرارداد موقت بوده و در بخشهای خدماتی اشتغال به کار داشته اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال گسترش ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از مشاغل مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ که ماههای اوج شیوع کرونا بود، به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود.

بر همین اساس وزارت کار اعلام کرد متقاضیان و کسانی که در این مدت دچار بیکاری و توقف فعالیت شدند به سامانه bimebikari.mcls.gov.ir مراجعه کنند و اطلاعات و درخواست بیمه بیکاری خود را به ثبت برسانند.

دولت نیز به منظور حمایت از کارگران آسیب دیده و صنوف خدماتی و کسب و کارهای خرد و کوچک، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد.

برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ۷۰ درصد زنان شاغل تحت تاثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شدند که نشان می دهد زنان بیشترین آسیب دیدگان کرونا هستند؛ این در حالی است که بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بیشترین ثبت درخواست برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار از سوی مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله بوده است به نحوی که در فاصله ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ که اوج شیوع کرونا در کشور بود، مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله و عمدتا ساکن در نقاط شهری بیشترین متقاضی بیمه بیکاری بودند که ۷۸ درصد آنها دارای قرارداد موقت بوده و بیش از ۶۱ درصد در بخشهای خدماتی اشتغال به کار داشته اند.

استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس پنج استانی هستند که بیشترین میزان پراکندگی جمعیت مذکور به آنها اختصاص دارد.

بررسی مقرری بگیران بیمه بیکاری نشان می دهد که تا اسفند ۱۳۹۸ جمعا ۲۲۶ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری در کشور در حال دریافت مقرری بودند اما با شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل که موجب تعطیل یا نیمه تعطیلی آنها، عدم تمدید قراردادهای کار و تعدیل نیروهای کار شد آمار بیکاران افزایش پیدا کرد به نحوی که تنها در سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، ۷۵۰ هزار نفر بیمه بیکاری کرونا درخواست کرده اند.

اگرچه از زمان شیوع ویروس کرونا و تداوم آن بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای خرد و کوچک، کارگاههای تولیدی و صنوف خدماتی تحت تاثیر قرار گرفتند و کارگران بسیاری دچار آسیب شدند اما با اقدام به موقع و اهتمام دولت، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی، حمایت از صاحبان مشاغل آسیب دیده و کارگران بیکار شده در قالب پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، مقرری بیمه بیکاری و کمک معیشتی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای