شناسه خبر : 14307

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که  ۱.۴۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که  ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۳.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با افزایش ۱.۰۸ درصد شد.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای