شناسه خبر : 14274

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۰۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۲.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که  ۰.۴۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۵۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۷۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۱.۹۹ درصد شد.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای