شناسه خبر : 14231

اختصاصی چابک آنلاین؛

درصد اشغال تخت‌های بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ با کاهش ۳.۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ روبرو بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،درصد اشغال تخت‌های بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 97 حدود 76.7 درصد و در سال 98 حدود 73.5 درصد بوده است. 

آمارها نشان می دهد که تعداد تخت‌های فعال بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته 9.291 تخت بوده است. 

هر چند که تعداد تخت های فعال بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 97 حدود 9.337 تخت بوده است.

سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 98 دارای 70 بیمارستان ملکی، 304 درمانگاه عمومی و تخصصی ملکی و 5 دی کلینیک فعال بوده است.

تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی هم  تا پایان سال 98، حدود 885 بیمارستان، 1.959 درمانگاه و پلی کلینیک، 121 دی کلینیک و 2.047مرکز بهداشتی و درمانی بوده است.

photo_2020-12-30_10-48-25

ارسال نظر

خدمات بیمه ای