شناسه خبر : 14224

طبق گزارش منتشر شده، شرکت بیمه نوین طی ۹ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۰.۷۴۴.۸۷۴ میلیون ریال حق بیمه صادر کرد و با عبور از پرتفوی هزار میلیارد تومانی، از فروش کل سال ۹۸ نیز فراتر رفت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین، این شرکت موفق شد تا با ایجاد ترکیب پرتفوی مناسب و پیاده سازی  مدیریت ریسک، در 9 ماهه نخست سال جاری بیمه، به رشد 41 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دست یابد.

بر این اساس، شرکت بیمه نوین در 9 ماه ابتدای امسال 10.744.874 میلیون ریال حق بیمه صادر کرد که این رقم از فروش کل سال 98 که رقم 9.894.987 میلیون ریال بود، فراتر رفت.

همچنین بیمه نوین با صدور1.315.634 میلیون ریال حق بیمه در ماه آذر سال جاری نسبت به آذر ماه سال گذشته با صدور  900.453 میلیون ریال حق بیمه، از رشدی 46 درصدی برخوردار بوده است.

همچنین آمار حاکی از آن است که نسبت خسارت بیمه نوین طی 9 ماه  نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 98 ، با کاهشی 8 درصدی رو به رو بوده و بدین ترتیب نسبت خسارت از 51 درصد در پایان آذرماه 98 به 43 درصد در پایان آذرماه امسال رسیده است.

شایان ذکر است از بخش های قابل توجه در رشد پرتفوی بیمه نوین، در بیمه های عمر و سرمایه گذاری رخ داده است به طوری که این شرکت در 9 ماه ابتدای سال جاری20 درصد رشد در حق بیمه این رشته بیمه ای را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دست آورده است.

آمار و عملکرد منتشره بیمه نوین در 9 ماه نخست امسال نشان از کنترل مطلوب نسبت خسارت، تنوع در پرتفوی و توزیع متعادل ریسک بین رشته های مختلف بیمه ای دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای