شناسه خبر : 14220

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

​چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۲.۰۳درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۳۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۴۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۲۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۲.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۸ درصد شد.

شرکت بیمه تعاون امروز دا بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای