شناسه خبر : 14128

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود به سود نرسید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با سرمایه ثبت شده ۲ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۲ هزار و ۸۷۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۹۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال به ۲ هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه نیز با افزایش ۵۳۰ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال معادل ۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال محاسبه شد.

"وبیمه" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۲۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سودی کسب نکرد .

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه طی دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۲۲ میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال خریداری کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای