شناسه خبر : 14089

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۲.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۶۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۰۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه سینا و کوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۳۵ درصد شد.

در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای