شناسه خبر : 14043

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۴.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۲.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۷ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۴.۷۷  درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۳۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای