شناسه خبر : 14032

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ دعوت به عمل می آید، در جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در "محل سالن کنفرانس بیمه کارآفرین" و با دستور جلسه زیر برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

زمان: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1399/9/27

مکان: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه هفدهم (شفق)، پلاک 5

سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/9/26 به نشانی دفتر مرکزی بیمه کارآفرین واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه هفدهم (شفق)، پلاک 5 اداره سهام مراجعه نمایند.

ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع فوق العاده به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت را، جهت حضور ارائه نمایند.

دستور جلسه:

تقلیل اعضای هیات مدیره از 7 نفر به 5 نفر و اصلح ماده 29 اساسنامه شرکت.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(بازرسی قانونی شرکت بیمه کارآفرین-سهامی عام)

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای