شناسه خبر : 13949

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۱.۵۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۰.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا

 با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۱.۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه تجارت نو، آرمان، کوثر و سامان با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای