شناسه خبر : 13824

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۳.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۳۳ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۱۷.۱۴ درصد  اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲۵ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه دی در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای