شناسه خبر : 13762

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۳.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۳۳ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۸۷ درصد  اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۰۲ درصد شد.

حجم خریدوفروش شرکت بیمه پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای